"way tie" — Słownik kolokacji angielskich

way tie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krawat drogi
  1. way rzeczownik + tie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They finished in a three way tie for last place in the Big 6.

    Podobne kolokacje: