"way threatens" — Słownik kolokacji angielskich

way threatens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga grozi
  1. way rzeczownik + threaten czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The President's way with dissenters threatens the stability he seeks to preserve.

    Podobne kolokacje: