"way serves" — Słownik kolokacji angielskich

way serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy drogi
  1. way rzeczownik + serve czasownik
    Luźna kolokacja

    I don't believe in violence if any other way will serve.

    Podobne kolokacje: