"way offers" — Słownik kolokacji angielskich

way offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga daje
  1. way rzeczownik + offer czasownik
    Luźna kolokacja

    We have to find ways to offer hope and reconnect people.

    Podobne kolokacje: