"way manages" — Słownik kolokacji angielskich

way manages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zarządza
  1. way rzeczownik + manage czasownik
    Luźna kolokacja

    Your doctor can tell you what problems are common and help you find ways to manage them.

    Podobne kolokacje: