"way influences" — Słownik kolokacji angielskich

way influences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływy drogi
  1. way rzeczownik + influence czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ways children learn that something bad has happened to a parent at work also influences how they interpret what is happening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo