"way handles" — Słownik kolokacji angielskich

way handles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga załatwia
  1. way rzeczownik + handle czasownik
    Luźna kolokacja

    The way they handle the pressure will shape both the playoffs.

    Podobne kolokacje: