"way exists" — Słownik kolokacji angielskich

way exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga istnieje
  1. way rzeczownik + exist czasownik
    Luźna kolokacja

    No, and I'm not even sure he would have wanted to if a way had existed.

    Podobne kolokacje: