"way doctor" — Słownik kolokacji angielskich

way doctor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekarz drogi
  1. way rzeczownik + doctor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That, in turn, can affect the way doctors treat patients.

    Podobne kolokacje: