"way conserves" — Słownik kolokacji angielskich

way conserves kolokacja
Popularniejsza odmiana: Way conserves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetwory owocowe drogi
  1. way rzeczownik + conserve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Develop ways to conserve the work at home and abroad.

    Podobne kolokacje: