"way connects" — Słownik kolokacji angielskich

way connects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga łączy
  1. way rzeczownik + connect czasownik
    Luźna kolokacja

    It offers a unique way of face recognition system to connect each member in order to create a social circle.

    Podobne kolokacje: