NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way catches" — Słownik kolokacji angielskich

way catches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga trafia
  1. way rzeczownik + catch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This way, you can catch the juices in the food processor.

    Podobne kolokacje: