NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way bridges" — Słownik kolokacji angielskich

way bridges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mosty drogi
  1. way rzeczownik + bridge czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both sides need to find ways to bridge the remaining gaps and keep Shas inside the Barak coalition.

    Podobne kolokacje: