"way barred" — Słownik kolokacji angielskich

way barred kolokacja
Popularniejsza odmiana: bar one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zablokowała
  1. bar czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a familiar figure at court, he knew they wouldn't bar his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo