"way American" — Słownik kolokacji angielskich

way American kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga Amerykanin
  1. way rzeczownik + American rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And one way Americans are doing so is by consuming Latin culture, especially its music.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way American" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way American" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik