"water-related project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt odnoszący się do woda
  1. water-related przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the project, communities who apply for funding for water-related projects must provide information about their proposals, which are voted on by other members of the online community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo