"water way" — Słownik kolokacji angielskich

water way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga na wodę
  1. water rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sugar Land has two major water ways running through the city.

    Podobne kolokacje: