"watch women" — Słownik kolokacji angielskich

watch women kolokacja
Popularniejsza odmiana: watch the woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety wachtowe
  1. watch czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He watched the woman who did not turn to leave.

    Podobne kolokacje: