BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"watch the woman" — Słownik kolokacji angielskich

watch the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjrzyj się kobieta
  1. watch czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He watched the woman who did not turn to leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo