"watch the way" — Słownik kolokacji angielskich

watch the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjrzyj się droga
  1. watch czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Watching the way the light worked through the room at different points of the day.

    Podobne kolokacje:

podobne do "watch the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "watch the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne