"watch in a way" — Słownik kolokacji angielskich

watch in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w pewnym sensie
  1. watch czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After that she said nothing for a while, only sat watching me in a broody way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "watch in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "watch in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne