"waste authority" — Słownik kolokacji angielskich

waste authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza odpadów
  1. waste rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The director of the regional waste authority, Milton Y. Suzich, said the utility had made clear in private negotiating sessions it would not bargain.