BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wash cars" — Słownik kolokacji angielskich

wash cars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochody umycia
  1. wash czasownik + car rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Members now have to pay to get their cars washed.

    Podobne kolokacje:

podobne do "wash cars" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wash cars" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo