Nie znaleziono dokładnego tłumaczenia wpisanej frazy. Zgłoś brakujące hasło.

"warunkowy, przypuszczający (np. zdanie)" po angielsku

Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.