"warship design" — Słownik kolokacji angielskich

warship design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okręt wojenny projekt
  1. warship rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A triple bottom was also included in the design, the first time a feature was used in a German warship design.

    Podobne kolokacje: