"warm milk" — Słownik kolokacji angielskich

warm milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepłe mleko
  1. warm przymiotnik + milk rzeczownik
    Silna kolokacja

    The air was milk warm and I couldn't believe that it would rain.

    Podobne kolokacje: