"warm beach" — Słownik kolokacji angielskich

warm beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepła plaża
  1. warm przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We have a warm beach, well sheltered by a breakwater."

    Podobne kolokacje: