ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"war spending" — Słownik kolokacji angielskich

war spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki wojenne
  1. war rzeczownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One side says war spending is the problem, the other says it's the economic bailout plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo