"war book" — Słownik kolokacji angielskich

war book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wojenna
  1. war rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Their toys were sold in a catalog which presented itself as a war comic book.

    Podobne kolokacje: