"want windows" — Słownik kolokacji angielskich

want windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej okna
  1. want czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We wanted bigger windows," he said, "but you learn to live with not having them.

    Podobne kolokacje: