BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"want to hear" — Słownik kolokacji angielskich

want to hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej słyszeć
  1. want czasownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Michael said he told them what they wanted to hear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo