"want one's money" — Słownik kolokacji angielskich

want one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: want money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć czyjś pieniądze
  1. want czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted money to keep her play on a week or two longer, to break a record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo