"want one's company" — Słownik kolokacji angielskich

want one's company kolokacja
Popularniejsza odmiana: want company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć czyjś spółka
  1. want czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't like you well enough to want your company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo