"want milk" — Słownik kolokacji angielskich

want milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej mleko
  1. want czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But if you want milk, you'll have to go back to the hall for it.

    Podobne kolokacje: