"want company" — Słownik kolokacji angielskich

want company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej spółka
  1. want czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't like you well enough to want your company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo