"want" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "want" po angielsku — Słownik polsko-angielski

want *****

czasownik
 1. chcieć [TRANSITIVE]
  Do you want to go home? (Czy chcesz iść do domu?)
  What do you want from me? (Czego chcesz ode mnie?)
  You can go with me if you want to. (Możesz iść ze mną, jeśli chcesz.)
 2. wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [TRANSITIVE]
  I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
  I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
  This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
 3. pragnąć, mieć ochotę na (kogoś) informal [TRANSITIVE]
  I want you. (Mam na ciebie ochotę.)
  He wants my sister. (On pragnie mojej siostry.)
rzeczownik
 1. potrzeba [COUNTABLE]
  His wants were never noticed, so he left her. (Jego potrzeby nigdy nie były dostrzegane, więc ją zostawił.)
  Her family didn't satisfy all her wants. (Jej rodzina nie zaspokoiła jej wszystkich potrzeb.)

Powiązane zwroty — "want"

przymiotnik
wanted = poszukiwany (np. przez policję)
inne
czasownik
rzeczownik
idiom
phrasal verb
kolokacje
Zobacz także: classified ad, classified, small ad, want adwant somebody to do somethingwant something badly, desperately want somethingwanterwanted noticebe wantedwant liststaff wantedwant a piece of somebodyask for the moon, cry for the moon, want the moonwaste not, want notsearch by wanted notice, seeking by wanted noticewant a wordI just wanted to knowbe on a wanted listwant something to happennot want to knowwant of acceptancewant of advicewant of consciousnesswant of freedomnot want for something, want for nothingwant somebody's scalpI want to vomit.not want to be seen dead in a such a placeI want to see this shirt.I want to buy a one-way ticket.I want to complain about...I want to rent a car.I want to drink some coffee.I want to drink some tea.I want to buy a return ticket.I want to see that film in 3D.I want to return the tickets for a refund.I want to go to a restaurant.I want to go to the airport.I want to buy food.I want to further my career in...I want to stay here for about a week.I want to have my shoes soled.I want to have my shoes heeled.I want to have my shoes repaired.I want to buy clothes.I want to report an accident.I want to go to the city centre., I want to go downtown.I want to take my luggage., I want to take my baggage.I want to go to the shopping centre., I want to go to the shopping center., I want to go to the shopping mall.You want to step outside?

"want" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "want" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. shroud

Powiązane zwroty — "want"

rzeczownik
śruba rzymska (dwa pręty połączone podłużną nakrętką służące do naciągania want) = turnbuckle
Zobacz także: wantownik