"wander happily" — Słownik kolokacji angielskich

wander happily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacer radośnie
  1. wander czasownik + happily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They moved with a mean aloofness, staring arrogantly at the families wandering happily past them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo