"wander endlessly" — Słownik kolokacji angielskich

wander endlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacer nieskończenie
  1. wander czasownik + endlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    People like the former president of the local chapter of Mensa, who wanders endlessly between two seedy bars.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo