"wait for one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czekać czyjś pieniądze
  1. wait czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The woman was waiting for her money, and I asked her.

    Podobne kolokacje: