"w sposób" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w sposób" po polsku

Powiązane zwroty — "w sposób"

przysłówek
jak (w jaki sposób) = how
normalnie (w normalny sposób) = normally
ciągle (w denerwujący sposób) = perpetually
czasownik
uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) = attend
móc (używane do zadania pytania w grzeczny sposób lub skomentowania czegoś) = may
zdobyć coś (w niespodziewany i/lub bezproblemowy sposób) = land
konkurować (w sposób improwizowany) = freestyle
zachowywać się (w jakiś sposób) = act
mknąć (poruszać się szybko w niekontrolowany sposób) = barrel
wyśmiewać (kogoś w dobroduszny sposób) = roast
pieścić (dotykać w delikatny, romantyczny sposób, np. promienie słońca dotykające czyjejś twarzy) = caress
przezywać (coś lub kogoś w żartobliwy sposób) = dub
tytułować (zwracać się do kogoś w określony sposób) = address
idiom
w ten sposób = that way +1 znaczenie
inne
jakby (w sposób, który wydaje się być prawdziwy) = as though
rzeczownik
konstrukcja (sposób, w jaki coś jest skonstruowane, zaprojektowane) = design
działanie (sposób, w jaki coś działa) = operation , op (skrót) informal
znaczenie (sposób, w jaki coś może być prawdziwe) = sense
zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) = group , także: grp.
dojście (sposób dostania się w jakieś miejsce) = access
fryzura (sposób, w jaki włosy są ostrzyżone) = haircut
tempo (element określający w jaki sposób ma być wykonany utwór) = tempo
mechanika (sposób, w jakiś coś jest robione) = mechanics
splot (sposób, w jaki wypleciony jest jakaś tkanina) = weave
phrasal verb
zakończyć coś (w jakiś sposób) = close something out
wychodzić (z czegoś w określony sposób) = come out
pójść (ułożyć się w jakiś sposób) = go off
przymiotnik
wilgotny (w przyjemny sposób) = moist +1 znaczenie
chudy (w atrakcyjny sposób) = lean
delikatny (zachowujący się w delikatny i niebezpośredni sposób) = subtle , także: subtile old use
obojętny (nie zainteresowany czymś, reagujący w obojętny sposób) = indifferent
uroczysty (wykonywany w poważny sposób) = solemn
inne
zwracać się do kogoś (w określony sposób) = refer to somebody

powered by  eTutor logo