"w żartach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w żartach" po polsku

"w żartach" — Słownik kolokacji angielskich

in jokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w żartach
  1. in przyimek + joke rzeczownik
    Silna kolokacja

    It doesn't even come up in jokes or casual conversations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo