"w świecie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w świecie" po polsku

w świecie

 1. in the world
  • na świecie, w świecie
   I'm the luckiest girl in the world! (Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie!)
   He suddenly felt they had all the time in the world. (On nagle poczuł się, jakby mieli cały czas na świecie.)
   Nothing in the world could comfort her. (Nic na świecie nie mogło jej pocieszyć.)

"w świecie" — Słownik kolokacji angielskich

in the world kolokacja
 1. in przyimek + world rzeczownik = na świecie, w świecie
  Zwykła kolokacja

  As if he were the only one in the world.

  Podobne kolokacje:
inside the world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w świecie
 1. inside przyimek + world rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Pixel knew where you were, inside the little world that does exist for him, but he doesn't speak much English.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo