"węgiel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "węgiel" po polsku

węgiel

obrazek do "carbon" po polsku obrazek do "coal" po polsku
rzeczownik
 1. carbon **
  • węgiel (pierwiastek) [niepoliczalny]
   Carbon can form strong bonds with other chemical elements. (Węgiel może tworzyć mocne wiązania z innymi pierwiastkami chemicznymi.)
   Carbon atoms linked together with hydrogen atoms form plastic. (Atomy węgla połączone razem atomami wodoru tworzą plastik.)
 2. coal **
  • węgiel (skała) [niepoliczalny]
   The coal was at a very deep level of almost 2000 feet. (Węgiel był bardzo głęboko, prawie dwa tysiące stóp pod ziemią.)
 3. charcoal *
  • węgiel (do wykonywania rysunków)
   She drew his portrait with charcoal. (Ona narysowała jego portret przy pomocy węgla.)
 4. black diamond  
 5. chark   dialekt

"węgiel" — Słownik kolokacji angielskich

black diamond kolokacja
 1. black przymiotnik + diamond rzeczownik = węgiel
  Silna kolokacja

  He met her eyes, his own hard as black diamond.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo