"vote one's way" — Słownik kolokacji angielskich

vote one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: vote the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głos czyjś droga
  1. vote czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whether Americans will vote the way they read remains to be seen, of course.

    Podobne kolokacje: