"vital work" — Słownik kolokacji angielskich

vital work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotna praca
  1. vital przymiotnik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only possible way I can get out into the world and begin that vital work is in another shape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo