KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "vital to" po angielsku

przymiotnik
 1. niezbędny, decydujący, istotny
  My children are a vital part of my life. (Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.)
  Higher education is a vital requirement for this job. (Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.)
  link synonim: essential
  zobacz także: crucial
 2. podstawowy (np. potrzeba, narząd)
  The heart is a vital organ in our body. (Serce jest podstawowym organem w naszym ciele.)
 3. witalny, żywotny, pełen energii, pełen życia
  Although he's 70 years old, he's still a vital man. (Chociaż on ma 70 lat, wciąż jest pełnym energii mężczyzną.)
 4. życiowy (np. procesy zachodzące w ciele)
  Her vital processes are normal. (Jej procesy życiowe są w normie.)
  link synonim: zoetic

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "vital to"

inne

"vital to" — Słownik kolokacji angielskich

vital to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny aby
 1. vital przymiotnik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  And never before has this knowledge been so vital to them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo