"vital respect" — Słownik kolokacji angielskich

vital respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny szacunek
  1. vital przymiotnik + respect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We feel that, in certain vital respects, the reader is being neglected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo