KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital purpose" — Słownik kolokacji angielskich

vital purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny cel
  1. vital przymiotnik + purpose rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or does it, on the contrary, still serve some unique and vital purpose?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo