KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital of" — Słownik kolokacji angielskich

vital of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny z
  1. vital przymiotnik + of przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    During the Han period expression was given to the most vital of human concerns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo