KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital in" — Słownik kolokacji angielskich

vital in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny w
  1. vital przymiotnik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The use of electricity as power is vital in the modern human world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo